Tervetuloa Kyyvesi-Pieksämäki kalatalousalueen kotisivuille!

Kyyvesi-Pieksämäki kalatalousalueen pinta-ala on 1772 km2 ja siihen kuuluvien vesialueiden pinta-ala on 28 840 hehtaaria. Suurin osa kalatalousalueesta kuuluu Mäntyharjun reitin vesistöön ja pienempi osa Rautalammin reitin vesistöön. Kalatalousalueen suurimmat järvet ovat Kyyvesi ja Pieksänjärvi. Muita yli tuhannen hehtaarin järviä ovat Rauhajärvi, Pyhäjärvi ja Iso-Naakkima.

Kyyvesi-Pieksämäki kalatalousalueen järvet ovat pääosin eriasteisesti humuksen värjäämiä ja suhteellisen matalia. Kirkasvesisiksi on luokiteltu ainoastaan Pyhäjärvi ja Valkeajärvi. Ekologisen tilan luokituksen mukaan kalatalousalueen vedet kuuluvat 89 % alueen vesistä kuului erinomaiseen tai hyvään luokkaan.

Kalatalousalueella on tapahtunut osakaskuntien yhdistymisiä, jonka johdosta esimerkiksi Kyyvesi on lähes kokonaan yhden osakaskunnan vesialuetta.  Alueella on myös tehty vesistöjen hoitotoimia mm. kalaistutuksia ja pitkäjänteisiä hoitokalastuksia. Näillä on saatu aikaan positiivisia muutoksia kalakannoissa mm. kuha- ja ahvenkannat ovat vahvistuneet.

Kalatalousalueen vedet tarjoavat hyvät mahdollisuudet vapaa-ajan kalastukseen, matkailukalastukseeen ja kuhan kaupalliseen kalastukseen.